~* Allmänna fakta om Sverige *~

[Tillbaka till Sverigemenyn]

GEOGRAFI OCH KLIMAT:

Det bor ungefär 8.9 miljoner människor i Sverige, på en yta som motsvarar Kalifornien, Spanien eller Thailand (450,000 km²). Halva ytan är täckt av skog och bara 10% är lantbruk. Vi har massor med sjöar - ca 100,000!

Den varma Golfströmmen i Atlanten ger oss ett mildare klimat än vad man skulle förvänta sig så här långt norrut. Stockholm ligger på nästan samma breddgrad som södra Grönland, men har en medeltemperatur på ca +18°C under sommaren. Norra Sverige brukar ha långa och kalla vintrar med mycket snö, och ljusa somrar; i juni och juli har de dagsljus dygnet runt - den berömda midnattssolen. Å andra sidan; i december har de inget dagsljus alls...

BEFOLKNING:

Som jag nämnde tidigare är vi nu (år 2000) ca 8.9 miljoner invånare. Detta inkluderar ca en halv miljon utländska medborgare som bor här. De flesta kommer från Finland, Bosnia-Herzegovina, Norge, Irak, Danmark, Iran och Turkiet.

Sedan mycket långt tillbaka har samerna befolkat norra Europa. Nu lever de som en minoritetsgrupp i vårt samhälle, med sitt eget språk och kultur. De brukade leva som nomader, huvudsakligen på renskötsel. Fortfarande finns det de som lever så, men de flesta har smält samman med resten av befolkningen.

Den förväntade livslängden är numera en av de högsta i världen: 76 år för män och 82 för kvinnor. 1998 föddes det 1.5 barn per kvinna - den lägsta siffran någonsin för Sverige, men fortfarande över det europeiska genomsnittet.

RELIGION:

Ungefär 85% av oss tillhör Svenska Kyrkan, som är lutheransk sedan 1500-talet, då vi tog till oss Martin Luthers läror och bröt oss loss från den Romerska-Katolska kyrkan.

Tack vare immigranterna ökar medlemsskapet i övriga kyrkor. Den Romersk-Katolska är störst, sen följer de ortodoxa och orientaliska kyrkorna, den Estniska Evangelie-Lutheranska kyrkan, Judendomen, Buddhismen, Hinduismen, och moskéer för muslimerna byggs på många platser i landet.

POLITIK:

Sverige är en monarki, men med riksdag och regering. Kungen, Carl XVI Gustaf, har numera bara ceremoniella uppgifter. Riksdagens medlemmar väljs in för fyraårsperioder och vi får rösta från och med 18 års ålder.


------------
Copyright © 1997 - 2023 Helena Normark/Graphic Garden®.
Please note that the graphics used to decorate this site are my personal property.